O projekcie

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” był realizowany przez Powiat Przasnyski w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.

Głównym celem projektu było wypromowanie terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej zlokalizowanej w pozametropolitarnym obszarze północnego Mazowsza, jako miejsca przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.

Całkowita wartość projektu: 515 000,00 PLN
Poziom dofinansowania z EFRR: 437 750,00 PLN (85%)
Beneficjent: Powiat Przasnyski

W ramach Projektu zrealizowano w szczególności:
1. Wykonanie i wdrożenie strony internetowej promującej Przasnyską Strefę Gospodarczą w otoczeniu krajowym i międzynarodowym – III kw. 2014 r.
2. Organizację dwóch konferencji promujących walory inwestycyjne kompleksów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej wśród inwestorów krajowych i zagranicznych – III-IV kw. 2014 r.
3. Reklamę telewizyjną i radiową – III-IV kw. 2014 r.
4. Koszty promocji projektu integralnie związane z jego realizacją.

 

Powiat Przasnyski

 

Film proomocyjny

 

informator

 

Adam Struzik

 

TSSE

Kontakt

Email:
Temat:
Treść:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax: 29-752-22-70
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
www: www.powiat-przasnysz.pl
poniedziałek - piątek, godz.: 8:00 - 16:00

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu