Oferty inwestycyjne

Tereny inwestycyjne powiatu przasnyskiego

Dla zainteresowanych inwestorów samorząd powiatowy oferuje cztery obszary inwestycyjne, na których bezkolizyjnie można lokalizować każde przedsięwzięcie. Wszystkie obszary sąsiadują z drogą krajową nr 57, a jeden teren także z linią kolejową nr 35.

Przasnyska Strefa Gospodarcza w Sierakowie k. Przasnysza     Mapa terenów inwestycyjnych - PSG Sierakowo

Największy, kompleksowo uzbrojony i już dostępny dla inwestorów jest teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie koło Przasnysza, której otwarcie nastąpiło 1 września 2012 roku. Strefa obejmuje powierzchnię 306 ha. Samorząd powiatowy uzbroił teren we wszelką niezbędną infrastrukturę techniczną: sieć energetyczną o mocy 14 megawatów, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe, a obecnie projektowane jest przyłącze gazowe o ciśnieniu średnim podwyższonym. Koszt wykupu i przygotowania gruntów pod działalność gospodarczą poniesiony przez powiat przasnyski wyniósł dotychczas 60 mln zł. Ok. 85 % kwoty pokryto ze środków Unii Europejskiej.

W skład Strefy wchodzi lotnisko biznesowo – turystyczne o pow. 107 ha, Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o pow. 55 ha oraz ponad 100 działek o powierzchni już od 30 arów do 8 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, usługową, handlową. 

Nic dziwnego, że pierwsze przetargi na sprzedaż gruntu w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej zakończyły się sporym sukcesem. 46 działek w cenie od 14 do 20 zł za m2 wykupiło 24 inwestorów. Obecnie ogłaszane są następne przetargi. Do sprzedaży pozostaje jeszcze ok. 200 ha gruntów.

W pierwszym roku działalności strefy Starostwo wydało pozwolenia na budowę 15 firmom, z czego 8 rozpoczęło już działalność produkcyjną lub usługową na bazie zakończonych inwestycji prywatnych.

Wyjątkowość przasnyskiej strefy polega także na znakomitym skomunikowaniu, co oszczędza czas i koszty przedsiębiorców. Drogi i tory to już trochę za mało. Tutaj na negocjacje wprost do fabryki można przyjechać, ale można też przylecieć i odlecieć z przyległego do fabryk pasa lotniska. Takie usytuowanie znakomicie zwiększa efektywność zarządzania i wdrażania innowacyjnych technologii. 

Pobierz formatkę inwestycyjną terenu - tutaj.

 

Wielu przedsiębiorców i pracowników będzie potrzebować domów i mieszkań. Dla nich Powiat przygotował w mieście Przasnysz, ok. 800 m od strefy, prawie 70 uzbrojonych działek budowlanych o powierzchni od 10 arów, położonych w pięknym sąsiedztwie lasów, rzeki Węgierki i planowanego zalewu.

Działki budowlane powiatu w Przasnyszu

Drugie miasto powiatu przasnyskiego, Chorzele, to malownicza brama z Mazowsza do Pojezierza Mazurskiego. Powiat rozpoczął tam tworzenie dwóch obszarów podstrefy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. 

 

Pierwszy obszar o powierzchni 94 ha, które Powiat wykupił od właścicieli prywatnych można powiększyć, kontynuując wykupy, do 216 ha. Jego dodatkowym atutem jest sąsiedztwo linii kolejowej nr 35 Ostrołęka  – Chorzele – Olsztyn, drogi krajowej i wojewódzkiej oraz bliskość portów w Gdańsku i Gdyni. Teren przeznaczony jest pod budownictwo przemysłowe, usługowe i handlowe.

Mapa terenów inwestycyjnych - PSG Podstrefa 1 w Chorzelach

Pobierz formatkę inwestycyjną terenu - tutaj.

 

Drugi obszar przeznaczony pod działalność sportowo-rekreacyjną o pow. 22 ha (z możliwością powiększenia do 100 ha) korzysta z sąsiedztwa wodonośnej rzeki Orzyc i jej zalewu tworzących historyczny szlak kajakowo – rowerowy. Powiat, w partnerstwie publiczno-prywatnym zamierza zbudować tam element Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych ze zjazdem narciarskim, wioską turystyczną, powiększeniem zalewu. 

Mapa terenów inwestycyjnych - PSG Podstrefa 1 w Chorzelach

Pobierz formatkę inwestycyjną terenu - tutaj.

 

 Wszystkie obszary inwestycyjne powiatu zostały połączone pasem infrastrukturalnym wzdłuż drogi powiatowej Przasnysz – Brzeski Kołaki – Chorzele, w którym powstały: linia wysokiego napięcia 110 kV, gazociąg o ciśnieniu średnim podwyższonym, ścieżka rowerowa oraz światłowód. Linia wysokiego napięcia przystosowana jest do odbioru prądu z dwóch elektrowni solarnych w Przasnyszu i w Chorzelach, biogazowni i elektrowni wiatrowych.

Trakt Królewiecki - pas infrastrukturalny łączący strefy gospodarcze

 

 

Powiat Przasnyski

 

Film proomocyjny

 

informator

 

Adam Struzik

 

TSSE

Kontakt

Email:
Temat:
Treść:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax: 29-752-22-70
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
www: www.powiat-przasnysz.pl
poniedziałek - piątek, godz.: 8:00 - 16:00

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu