Poradnik inwestora

Potencjalni i już inwestujący w Strefach przedsiębiorcy mają zapewnioną przez powiatową administrację oraz lokalne samorządy, kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie procesu inwestycyjnego. Począwszy od momentu wyrażenia wstępnego zainteresowania, bądź złożenia listu intencyjnego, przedsiębiorca otrzymuję pełne wsparcie dotyczące procedur formalno-prawnych związanych z zakupem gruntów i realizacji na nich planowanego przedsięwzięcia gospodarczego.

Krok 1

Wszelkie informacje, wizualizacje itp. dotyczące pełnej oferty inwestycyjnej powiatu przasnyskiego i jej aktualnej dostępności, jak również działek już niedostępnych można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rynku Pracy, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska — w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy — I piętro, pokój nr 55 — kierownik Referatu Sławomir Czaplicki. Istnieje oczywiście możliwość wskazania lokalizacji danej działki na miejscu (a terenie PSG i w Przasnyszu) przez pracowników Referatu, którzy udzielą wszystkich informacji, którymi będzie zainteresowany potencjalny nabywca. Wszelkie informacje techniczne, jak również dotyczące procedur formalno — prawnych związanych z ogłaszanymi przetargami, terminami, wadiami itp. można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami — parter, pokój nr 33 — dyrektor Wydziału Wiesław Potrapeluk. Jeżeli potencjalny inwestor jest zainteresowany nabyciem prawa do konkretnej działki inwestycyjnej w PSG lub mieszkaniowej w Przasnyszu ma możliwość wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z listem intencyjnym sygnalizującym takie zainteresowanie. Starostwo uwzględni je przy ogłaszaniu kolejnego przetargu, do którego zainteresowany będzie mógł przystąpić. 

Krok 2

Po przetargu i zakupie prawa do nieruchomości następuje podpisanie aktu notarialnego w umówionym terminie.

Krok 3

Właściciel prawa do nieruchomości chcący rozpocząć proces inwestycyjny otrzyma wszelką możliwą pomoc ze strony Starostwa Powiatowego i lokalnych samorządów.

Procedura formalno-prawna realizacji inwestycji:

po pierwsze — inwestor w Urzędzie Gminy Przasnysz składa wniosek o wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczący konkretnej nieruchomości, który otrzymuje praktycznie „od ręki”, ponieważ cały teren Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, jak również tereny pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane w Przasnyszu przy ulicy Ruda i Wiejskiej są objęte aktualnymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego.

po drugie — inwestor zleca opracowanie projektu budowlanego osobie/firmie posiadającej niezbędne uprawnienia.

po trzecie — projekt budowlany wraz z niezbędną dokumentacją inwestor  składa w Wydziale Komunikacji i Budownictwa wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę — Referat Budownictwa — II piętro, pokój 90 — kierownik Referatu Krystyna Dardzińska. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku — inwestor otrzymuje stosowne pozwolenie na budowę.

Potencjalni inwestorzy mogą skorzystać z dofinansowania na uruchomienie nowej lub rozwój istniejącej działalności gospodarczej. Informacje o możliwościach dofinansowania unijnego lub krajowego można uzyskać m.in. w:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz, www.pupprzasnysz.pl , tel. (29) 752 25 11, (29) 752 53 06
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16 (budynek główny), 01-205 Warszawa, www.wup.mazowsze.pl , tel. (22) 578 44 00
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, www.parp.gov.pl tel.  (22) 432 80 80 432 71 25
 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd ,1 00-301 Warszawa, www.armsa.pl , tel. (22) 566 47 60
 • Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., ul. Hoża 86, 00-682 Warszawa, www.mrfp.pl tel.  (22) 890 13 10
 • Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, www.mg.gov.pl tel. (22) 693 50 00
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, www.mazowia.eu  tel. (22) 542 20 00
 • Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, ul. Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa, tel.  
  (22) 840 32 35
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, www.wfosigw.pl  tel.  (22) 853 53 21
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02- 673 Warszawa, www.nfosigw.gov.pl  tel. (22) 45 90 000 (22) 45 90 01
 • Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, www.arimr.gov.pl  tel.  800 38 00 84

 

Powiat Przasnyski

 

Film proomocyjny

 

informator

 

Adam Struzik

 

TSSE

Kontakt

Email:
Temat:
Treść:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax: 29-752-22-70
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
www: www.powiat-przasnysz.pl
poniedziałek - piątek, godz.: 8:00 - 16:00

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu