Banner 1
Banner 2
Banner 3

film promocyjny

film

Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu promującego powiat przasnyski. Przedstawia on dokonania oraz strategiczne kierunki rozwoju powiatu na tle jego walorów historycznych, kulturowych oraz rekreacyjno - turystycznych. Został zrealizowany w wersjach językowych polskiej i angielskiej.

Film promocyjno – inwestycyjny „Powiat Przasnyski – inwestuj z sukcesem”, będzie stanowił swojego rodzaju wizualną ofertę zarówno inwestycyjną, jak i turystyczną powiatu przasnyskiego dystrybuowaną w kraju i za granicą.

Działania promocyjne starostwa ukierunkowane są obecnie w głównej mierze na promowanie potencjału gospodarczego (Przasnyska Strefa Gospodarcza, Specjalna Strefa Ekonomiczna), walorów inwestycyjnych, ale również kulturowych i turystycznych oraz lokalnej przedsiębiorczości. Wszystko po to, aby pokazać i wykorzystać posiadane atuty, kreować pozytywny wizerunek powiatu i przyciągać potencjalnych inwestorów, kooperantów i turystów, wspierać funkcjonujące na terenie powiatu firmy i instytucje, a poprzez to wzmacniać rynek pracy i tworzyć nowe miejsca pracy.

Film został przygotowany przez Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy we współpracy z Marcinem Sobocińskim.

 

 

Powiat Przasnyski

 

Film proomocyjny

 

informator

 

Adam Struzik

 

TSSE

Kontakt

Email:
Temat:
Treść:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. Stanisława Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax: 29-752-22-70
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
www: www.powiat-przasnysz.pl
poniedziałek - piątek, godz.: 8:00 - 16:00

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału rozwojowego północnej części Mazowsza poprzez promocję gospodarczą terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu